Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на община Разлог за 2019 г.