Сряда, 04 Март 2020 16:31

Класиране на подадените Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“