Петък, 05 Юни 2020 16:52

Община Разлог в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Разлог”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. осигури 11 нови работни места

Написана от 
Днес, Инж. Красимир Герчев - Кмет на Община Разлог, заедно с екипа за управление по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Разлог”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., проведе първа работна среща с назначените на 03.06.2020г. координатор, диспечер и 9 броя разносвачи за работа по проекта. На срещата, кметът на Община Разлог поясни, че целта на проекта е предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност ил невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите). На телефон 0747/80942 се приемат заявки за закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги от жителите на всички населени села в Община Разлог.
Прочетена 706 пъти